Nguyễn Thị Thanh Bình


Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Họ tên : Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Nguyên quán : Quảng Nam
 • Cư trú : Sơn Phô 2, Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Số CMND : 201400295
 • Trình độ : Đại học

Quá trình học tập:
 • Đại học Ngân hàng
Quá trình làm việc:
 • - Từ 04/2015 - 07/2015: Phó phòng kế toán, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 08/2014 - 03/2015: Phó phòng kế toán - CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 05/2013 - 07/2014: Nhân viên phòng kế toán - CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 04/2010 - 04/2013: Trưởng BKS, nhân viên phòng kế toán - CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 05/2004 - 03/2010: Nhân viên phòng kế toán CTCP Cẩm Hà
 • Từ tháng 08 năm 2015 đến ngày 24 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cẩm Hà

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Trần Thanh Bản

Chồng CHC 1,870 31/12/2016 0.01