Trần Trung Huân


Trần Trung Huân
 • Họ tên : Trần Trung Huân
 • Năm sinh : 09/01/1962
 • Nguyên quán : Quảng Nam
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.1 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ 12/1987 đến 12/2004: Kế toán trưởng xí nghiệp chế biến gõ Cẩm Hà
 • - Từ 10/1987 đến 11/1987: Kế toán trưởng - Xí nghiệp Lâm sản 21 thuộc Liên hiệp chế biến cung ứng Lâm sản II
 • - Từ 12/1982 đến 09/1987: kế toán tổng hợp Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà thuộc Liên Hiệp chế biến cung ứng Lâm sản II
 • - Từ 12/1981 đến 11/1982: kế toán trưởng - Công trường 4 thuộc Công ty Xây lắp I - Bộ Lâm Nghiệp

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 28,891 0.43 31/12/2021 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   28,891
   0.43%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.1

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 277,440 4.12% 03/2017 1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   277,440
   4.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/2017
   1