Nguyễn Thị Ngọc Hà


Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc Hà
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 10,000 0.15 16/02/2022 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   10,000
   0.15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/02/2022
   0.04