Nguyễn Thị Huyền Trang


Nguyễn Thị Huyền Trang
 • Họ tên : Nguyễn Thị Huyền Trang
 • Năm sinh : 06/05/1971
 • Cư trú : 399 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. HCM
 • Số CMND : 024197188
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.9 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.9 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Hóa
Quá trình làm việc:
 • + Từ tháng 06/2010 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kỹ thuật - công ty cố Phần Thực Phẩm Cholimex.
 • + Từ tháng 10/2008 đến tháng 05/2010: Giám Đốc Kỹ Thuật - công ty CP Thực phẩm Cholimex.
 • + Từ tháng 02/2005 đến tháng 09/2008: Trưởng Phòng Kỹ Thuật - xí Nghiệp Chế Biến Hải Sản Và Thực Phẩm Xuất Khẩu Cholimex ( Từ năm 2006 đổi tên thành công ty CP Thực phẩm Cholimex) .
 • + Từ tháng 08/2003 đến tháng 01/2005: Phó Phòng Kỹ Thuật - xí Nghiệp Chê Biến Hải sản Và Thực Phẩm Xuất Khẩu Cholimex.
 • + Từ tháng 07/2001 đến tháng 07/2003: Phó Quản đốc phụ trách Kỹ thuật Phân xưởng 2 - xí Nghiệp Chế Biến Hải sản và Thực Phẩm Xuất Khẩu Cholimex.
 • Từ tháng 11/1993 đến tháng 07/2001: công tác tại xí Nghiệp Chế Biến Hải Sản và Thực Phẩm Xuất Khẩu Quận 5, với các chức danh: KCS, Tổ phó Tổ Kỹ Thuật, Tổ trưởng tố Thành Phẩm Phân xưởng 2.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CMF 4,000 0.05 31/12/2021 0.9
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CMF
   4,000
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.9