Hồ Ngọc Hương


Hồ Ngọc Hương
 • Họ tên : Hồ Ngọc Hương
 • Năm sinh : 03/01/1968
 • Nguyên quán : Huế
 • Nơi sinh : Đà Nẵng
 • Cư trú : 100 F Hùng Vương, Quận 5 , TP HCM
 • Số CMND : 022382839
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.51 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.51 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Hóa học
Quá trình làm việc:
 • + Từ Tháng 6/2010 - nay: Phó Tổng giám đốc công ty
 • + Từ Tháng 8/2006 - 6/2010: Phó quản đốc phân xưởng 2
 • + Từ Tháng 9/2004 - 08/2006: Quản đốc phân xưởng 2
 • + Từ Tháng 4/2003 - 9/2004: Phó quản đốc phân xưởng 2
 • Từ Tháng 10/1993 - 4/2003: Nhân viên công ty

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CMF 2,300 0.03 31/12/2021 0.51
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CMF
   2,300
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.51