Huỳnh An Trung


Huỳnh An Trung
 • Họ tên : Huỳnh An Trung
 • Năm sinh : 24/10/1967
 • Cư trú : 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM
 • Số CMND : 022320425
 • Trình độ : Kỹ sư Kinh tế thủy sản
 • Tổng tài sản cá nhân : 3.71 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 159.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế thủy sản
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08/1993 - tháng 06/1997: Nhân viên Kinh doanh XNK Công ty khai thác chế biến Lâm nông sản cung ứng xuất khẩu
 • Từ tháng 06/1997 - tháng 06/1999: Chuyên viên tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Lực lượng TNXP TP HCM
 • Từ tháng 07/2001 - tháng 12/2001: Kiêm nhiệm Phó trưởng phòng kế hoạch lực lượng TNXP TP HCM
 • Từ tháng 06/1999 - tháng 05/2004: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Lực lượng TNXP TP HCM
 • Từ tháng 01/2002 - tháng 05/2004: Kiêm nhiệm trưởng phòng Quản lý Giáo dục Dạy nghề Lực lượng TNXP Tp HCM
 • Từ tháng 06/2004 - tháng 07/2007: Giám đốc Trường GDĐT và GQVL số 5 (Đắk nông) thuộc Lực lượng TNXP TP HCM
 • Từ tháng 08/2007 - tháng 03/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cao su TP HCM
 • Từ tháng 10/2007 - tháng 05/2010: Phó chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP HCM
 • Từ tháng 06/2010 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TIX 79,545 0.27 22/11/2023 2.74
 • 2 CLX 70,013 0.08 31/12/2021 0.97
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TIX
   79,545
   0.27%
  • 2
   CLX
   70,013
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/11/2023
   2.74
  • 31/12/2021
   0.97

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CLX 11,258,000 13% 04/2017 155.36
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CLX
   11,258,000
   13%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2017
   155.36

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Huỳnh Thị Yến Khanh

Vợ CLX 5,000 22/08/2019 0.07