Hoàng Anh Tuấn


Hoàng Anh Tuấn
 • Họ tên : Hoàng Anh Tuấn
 • Tổng tài sản cá nhân : 129.79 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 129.79 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 01 tháng 04 năm 2015 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DNP 6,209,986 5.22 01/12/2021 129.79
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DNP
   6,209,986
   5.22%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/12/2021
   129.79