Trần Thị Hương


Trần Thị Hương
  • Họ tên : Trần Thị Hương
  • Năm sinh : 17/12/1983


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Thị Hưng

Em gái FLC 7,900 31/12/2022 0.03