Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (S64 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 tiền thân là Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà, được thành lập năm 1998 đến tháng 06 năm 2002 đổi tên thành Xí nghiệp Sông Đà 6.04.
 • Trên cơ sở đó ngày 22 tháng 06 năm 2004, Xí nghiệp Sông Đà 6.04 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 981/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2004.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Công ty CP Sông Đà 6.04 được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 25/12/2006.
 • Ngày 19 tháng 02 năm 2008 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông, cầu đường bến cảng và xây dựng khác.
 • Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước.
 • Sản xuất, kinh doanh xi măng, vận tải.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.
Bổ sung theo giấy phép kinh doanh mới
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng.
Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (S64) tiền thân là Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà, được thành lập năm 1998. S64 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi. Sản phẩm chính của Công ty là thi công bê tông cốt thép, công trình công nghiệp, thi công các công trình giao thông, thủy lợi và dân dụng, vật liệu xây dựng... S64 là đơn vị thắng thầu hoặc được chỉ định thầu thi công các công trình trọng điểm Quốc gia và các công trình công cộng phục vụ cộng đồng xã hội.Hiện S64 đã bị sáp nhập vào SD6. Ngày giao dịch cuối: 12/07/2012

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 tiền thân là Chi nhánh Công ty Sông Đà 6 tại Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà, được thành lập năm 1998 đến tháng 06 năm 2002 đổi tên thành Xí nghiệp Sông Đà 6.04.
 • Trên cơ sở đó ngày 22 tháng 06 năm 2004, Xí nghiệp Sông Đà 6.04 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 981/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2004.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Công ty CP Sông Đà 6.04 được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 25/12/2006.
 • Ngày 19 tháng 02 năm 2008 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông, cầu đường bến cảng và xây dựng khác.
 • Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước.
 • Sản xuất, kinh doanh xi măng, vận tải.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.
Bổ sung theo giấy phép kinh doanh mới
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng.
 • Trụ sở: X.Chiềng Lao - H.Mường La - T.Sơn La
 • Điện thoại: (84.212) 224 3558
 • Email: mail@s64.vn
 • Website: http://www.s64.vn
 • Tổng nhân sự: 324
 • Mã số kinh doanh: 0101541220
 • Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Kỷ
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Quang Tuấn
 • Niêm yết lần đầu: 25/12/2006
 • KLCP Niêm yết: 2,000,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
S64 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
S64 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(3)
 • CTCP Đầu tư và Phát triển Vân Phong 100 50
  50
 • CTCP Thủy điện Trà Xom 260 130
  50
 • CTCP Năng lượng Cao Bằng 120 12
  10
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(3)
 • CTCP Đầu tư và Phát triển Vân Phong Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 50 Tỉ lệ sở hữu: 50
 • CTCP Thủy điện Trà Xom Vốn điều lệ: 260 Vốn góp: 130 Tỉ lệ sở hữu: 50
 • CTCP Năng lượng Cao Bằng Vốn điều lệ: 120 Vốn góp: 12 Tỉ lệ sở hữu: 10
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS