Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS - HOSE)

58 1 (1.75%) Cập nhật: 16:00 01/03/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu57 / 57
 • Sàn - Trần53.1 - 60.9
 • Thấp - Cao 1D56.1 - 59.5
 • Thấp - Cao 52T18.25 - 59.5
 • KLGD1,716,100
 • GTGD99.54
 • NN Mua/Bán (KL)47,078 / 223,216
 • NN Mua/Bán (GT)2.7 / 12.97
 • Tỉ lệ sở hữu29.38%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóa12,444.77 Tỷ
 • CP Lưu hành214,564,987
 • P/E27.97
 • EPS2,073.58
 • P/B3.43
 • PS13.18
 • BVPS16.9
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

 • 13/07/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được cấp phép thành lập và hoạt động theo giấy phép số 59/UBCK-GP của UBCKNN
 • 24/10/2007 Theo quyết định số 58/QĐ-UBCK của UBCKNN, Công ty được chấp thuận về việc lập chi nhánh Hồ Chí Minh, tại Tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q1, TP HCM
 • 04/12/2007: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 90/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP. Theo đó vốn điều lệ mới của công ty là 440 tỷ đồng 
 • 09/05/2008: Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 127/UBCK-GP bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
 • 09/06/2008: Công ty được chấp thuận thành lập chi nhánh Đà Nẵng, tại Số 09 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo quyết định số 392/QD-UBCK
 • 13/04/2011: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 26/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 440.000.000.000 đồng lên 550.000.000.000 VNĐ
 • 18/06/2012: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 94/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 550.000.000.000 đồng lên 733.323.900.000 VNĐ
 • 30/12/2013: Hoàn thành mua trụ sở chi nhánh FPTS TP Đà Nẵng và FPTS TP Hồ Chí Minh. Ngày 30/12/2013, theo CV chấp thuận số 930/QĐ-UBCK, chi nhánh FPTS Đà Nẵng chuyển trụ sở sang địa chỉ mới tại 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • 02/04/2014: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 258/QĐ-UBCK chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
 • 23/06/2015: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 31/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 733.323.900.000 đồng lên 806.648.700.000 VNĐ
 • 08/06/2016: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 16/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 806.648.700.000 đồng lên 903.437.270.000 VNĐ

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Môi giới chứng khoán.
 • Hoạt động tự doanh chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
 • Lưu ký và quản lý cổ đông.
 Quá trình tăng vốn điều lệ
 • Lần 1: Năm 2007, tăng thêm 240.000.000.000 đồng, Vốn điều lệ là 440.000.000.000  đồng, thông qua hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.
 • Lần 2: Năm 2011, tăng thêm 110.000.000.000 đồng, Vốn điều lệ là 550.000.000.000  đồng, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ.
 • Lần 3: Năm 2012, tăng thêm 183.323.900.000 đồng, Vốn điều lệ là 733.323.900.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Lần 4: Tháng 5/2015, tăng thêm 73.324.800.000 đồng, Vốn điều lệ là 806.648.700.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Lần 5: Tháng 5/2016, tăng thêm 96.788.570.000 đồng, Vốn điều lệ là 903.437.270.000  đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Trong năm 2015, về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, Công ty luôn nằm trong Top 10 tại cả 2 Sở Giao dịch HOSE và HNX. Theo đó, thị phần môi giới năm 2015 tại Sở Giao dịch HOSE và HNX lần lượt là 4,03% và 4,059%. Trong 03 quý đầu năm 2016, Công ty có 02 quý nằm trong Top 10 thị phần môi giới tại cả 2 Sở Giao dịch HOSE và HNX. Về các hoạt động khác như tư vấn, lưu ký, v.v…Công ty đã đạt được những kết quả khả quan so với các doanh nghiệp có quy mô vốn hoạt động tương đương và doanh nghiệp top đầu trong ngành như CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM), CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS). Theo định hướng phát triển, Công ty tập trung vào các hoạt động môi giới chứng khoán; tư vấn, v.v...

Quá trình hình thành và phát triển

 • 13/07/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được cấp phép thành lập và hoạt động theo giấy phép số 59/UBCK-GP của UBCKNN
 • 24/10/2007 Theo quyết định số 58/QĐ-UBCK của UBCKNN, Công ty được chấp thuận về việc lập chi nhánh Hồ Chí Minh, tại Tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q1, TP HCM
 • 04/12/2007: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 90/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP. Theo đó vốn điều lệ mới của công ty là 440 tỷ đồng 
 • 09/05/2008: Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 127/UBCK-GP bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
 • 09/06/2008: Công ty được chấp thuận thành lập chi nhánh Đà Nẵng, tại Số 09 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo quyết định số 392/QD-UBCK
 • 13/04/2011: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 26/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 440.000.000.000 đồng lên 550.000.000.000 VNĐ
 • 18/06/2012: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 94/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 550.000.000.000 đồng lên 733.323.900.000 VNĐ
 • 30/12/2013: Hoàn thành mua trụ sở chi nhánh FPTS TP Đà Nẵng và FPTS TP Hồ Chí Minh. Ngày 30/12/2013, theo CV chấp thuận số 930/QĐ-UBCK, chi nhánh FPTS Đà Nẵng chuyển trụ sở sang địa chỉ mới tại 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • 02/04/2014: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 258/QĐ-UBCK chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
 • 23/06/2015: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 31/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 733.323.900.000 đồng lên 806.648.700.000 VNĐ
 • 08/06/2016: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 16/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 806.648.700.000 đồng lên 903.437.270.000 VNĐ

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Môi giới chứng khoán.
 • Hoạt động tự doanh chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
 • Lưu ký và quản lý cổ đông.
 Quá trình tăng vốn điều lệ
 • Lần 1: Năm 2007, tăng thêm 240.000.000.000 đồng, Vốn điều lệ là 440.000.000.000  đồng, thông qua hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.
 • Lần 2: Năm 2011, tăng thêm 110.000.000.000 đồng, Vốn điều lệ là 550.000.000.000  đồng, thông qua hình thức phát hành riêng lẻ.
 • Lần 3: Năm 2012, tăng thêm 183.323.900.000 đồng, Vốn điều lệ là 733.323.900.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Lần 4: Tháng 5/2015, tăng thêm 73.324.800.000 đồng, Vốn điều lệ là 806.648.700.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Lần 5: Tháng 5/2016, tăng thêm 96.788.570.000 đồng, Vốn điều lệ là 903.437.270.000  đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 • Trụ sở: Số 52 - Đường Lạc Long Quân - P. Bưởi - Q. Tây Hồ - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3773 7070
 • Email: fptsecurities@fpts.com.vn
 • Website: http://www.fpts.com.vn
 • Tổng nhân sự: 386
 • Mã số kinh doanh: 0102324187
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Điệp Tùng
 • Đại diện công bố thông tin: Trịnh Thanh Hằng
 • Niêm yết lần đầu: 13/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 214,564,987
 • KLCP Lưu hành: 214,564,987

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
FTS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty cổ phần May Sông Hồng(MSH) 9,591,645 12.79 05/12/2023
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong(TPB) 384 09/06/2023
FTS đang sở hữu
 • Công ty cổ phần May Sông Hồng(MSH) Số cổ phiếu: 9,591,645 Tỉ lệ sở hữu 12.79
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong(TPB) Số cổ phiếu: 384 Tỉ lệ sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS