Chỉ báo TRIX

Chỉ báo TRIX (Triple Exponential Average) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của giá cả. Nó dựa trên việc tính toán sự khác biệt giữa ba EMA (Exponential Moving Average) liên tiếp của giá cổ phiếu. Chỉ báo TRIX được thiết kế để phát hiện các điểm đảo chiều của xu hướng giá cả bằng cách tìm kiếm sự thay đổi trong đường TRIX.

Chỉ báo TRIX thường được sử dụng như một công cụ để xác định xu hướng trung hạn và dài hạn của giá cả. Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.