Dịch chuyển thuế

Định nghĩa

Dịch chuyển thuế (tiếng Anh: Tax shift) là một chiến lược tài chính quốc gia, khi mà một nền kinh tế sẽ chuyển từ một loại thuế nào đó sang một loại thuế khác. Điều này được thực hiện để hạn chế tác động tiêu cực của thuế trên kinh tế, tăng cơ hội cho doanh nghiệp và cải thiện các nguồn thu nhập của chính phủ.

Dịch chuyển thuế đối với cá nhân/doanh nghiệp là việc chuyển một số hoặc tất cả gánh nặng thuế của một thực thể (như công ty con/người này) sang một thực thể khác (như công ty mẹ/người khác).

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.