Gann Angles

Gann angles (góc Gann) là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để xác định các xu hướng giá và các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự trên biểu đồ. Phương pháp này dựa trên các góc cố định được tính toán dựa trên các biến đổi học thuật của số phi và các số học khác nhau. Góc Gann được vẽ từ một điểm khởi đầu trên biểu đồ và có thể giúp xác định các điểm quan trọng trong xu hướng giá và các mức hỗ trợ / kháng cự.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.