Giá phòng trung bình hàng ngày

Giá phòng trung bình hàng ngày (Average Daily Rate - ADR) là chỉ số thống kê thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. ADR là một trong những chỉ số đánh giá KPI trong quản trị khách sạn. Ngoài ADR, các nhà quản trị còn kết hợp sử dụng tỷ lệ lấp đầy (occupancy rate) để tính doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) và đo lường hiệu suất hoạt động của một cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ.

- Giá phòng trung bình hàng ngày (ADR) đo lường doanh thu cho thuê trung bình kiếm được cho một phòng được mỗi ngày.

- Hiệu suất hoạt động của một khách sạn hoặc cơ sở kinh doanh lưu trú có thể được xác định bằng cách sử dụng ADR.

- Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) bằng ADR nhân với tỷ lệ lấp đầy (occupancy rate)

- Khách sạn hoặc nhà nghỉ có thể tăng ADR bằng cách tập trung vào các chiến lược giá.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.