Hạn mức tín dụng

Định nghĩa

Hạn mức tín dụng (tiếng Anh: Credit limit) là số tiền tối đa mà một người dùng có thể vay từ một tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính) trong một khoảng thời gian mà TCTD và khách hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.