Thuế gián thu

Thuế gián thu là gì?

Thuế gián thu (Indirect tax) là loại thuế đối với người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế của bên kinh doanh, sản xuất. Đây là nguồn thuế được xác định bởi giá cả của hàng hóa, dịch vụ cung cấp, trong đó người nộp thuế không phải là người chịu thuế.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.