Vay dài hạn

Thời hạn cho vay dài hạn là khoản vay được tính từ thời gian ngân hàng bắt đầu giải ngân đến hết thời điểm mà khách hàng phải trả toàn bộ nợ gốc và lãi. Thông thường đối với hình thức vay này chỉ có thời hạn từ 5 năm trở lên. Khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền đã vay bao gồm cả gốc và lãi đúng thời gian như thỏa thuận ban đầu giữa tổ chức cho vay và khách hàng.

Những khoản vay tín dụng dài hạn nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong việc mua sắm các cơ sở vật chất hoặc phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh. Chính vì vậy phương thức vay này có thời hạn cho vay dài hơn so với vay ngắn hạn và trung hạn. Ngoài khoản vay dài hạn thì hiện nay nhiều tổ chức cho vay hỗ trợ các khoản vay vốn ngắn hạn và trung hạn.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.