Báo cáo cập nhật PVS - TĂNG TỶ TRỌNG

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: PVS
Ngày phát hành: 12/11/2020

Chúng tôi khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng cổ phiếu (cp) PVS với giá mục tiêu 16.800 đồng/cp ( cao hơn 17% so với mức giá đóng cửa ngày 10/11/2020), xác định dựa trên phương pháp P/E với P/E mục tiêu 10,38x (tham khảo dữ liệu P/E giai đoạn 2014 – 2020).