Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ: 15 Tháng 11, 2022

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 17/11/2022
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn do thanh khoản trong hệ thống cải thiện dần. NHNN tập trung sử dụng kênh OMO trên thị trường mở để điều tiết lượng cung ứng tiền tệ. Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ trong kỳ. KBNN phát hành 16.940 tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất trúng thầu tăng mạnh. Lợi suất TPCP thứ cấp đi ngang so với cuối tháng trước. Khối ngoại bán ròng hơn 822 tỷ đồng TPCP trong kỳ