ACB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 21/11/2022
Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan trong 9 tháng đầu năm 2022, động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần tăng 20.7% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,800 tỷ đồng, tăng 51% so với 9 tháng đầu năm 2021. Định giá cổ phiếu ở mức 27,800 đồng/cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ACB.