MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,480 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 05/01/2023
MBB đang giao dịch tương ứng với P/B 2023E là 0,8x so với trung vị ngành là 1,0x; ROE kỳ vọng năm 2023E là 23%, cao hơn so với trung vị ngành là 18% (nguồn: Bloomberg).