NKG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 53.500 đồng/ cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-NKG
Ngày phát hành: 28/02/2022

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của NKG với Doanh thu xuất khẩu đạt hơn 19.200 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh với biên lợi nhuận gộp tăng khá từ 7,5% trong năm 2020 lên 15,2% trong năm 2021 nhờ giá bán tăng. Năm 2022, NKG dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 tấn công suất tẩy mạnh nhờ mở rộng nhà máy ở Bình Dương và tái cơ cấu kho hàng.