GAS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 143.000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 03/06/2022

GAS vẫn là cổ phiếu ưa thích hàng đầu của SSI rong ngành dầu khí, vì là một trong những công ty nội địa hưởng lợi hàng đầu từ giá dầu tăng cao. SSI nâng giá mục tiêu 12 tháng cho GAS từ 134.000 đồng/cổ phiếu lên 143.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 20%) khi SSI chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2023, dựa trên kỳ vọng giá FO và LPG tiếp tục duy trì ở mức cao. SSI đưa ra giá mục tiêu mới dựa trên P/E mục tiêu là 20x (từ 22x) và phương pháp định giá DCF. Năm 2022, SSI điều chỉnh tăng ước tính LNST của GAS từ 11,6 nghìn tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ) lên 13,4 nghìn tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ) với giả định giá dầu cao hơn (giá FO tăng từ 480 USD/tấn lên 500 USD/tấn và giá LPG tăng từ 700 USD/tấn lên 800 USD/tấn) và nâng ước tính sản lượng khí khô dự kiến từ 8,1 tỷ m3 lên 8,2 tỷ m3 (+13% so với cùng kỳ) trong năm 2022.