Báo cáo cập nhật cổ phiếu KDH

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: KDH
Ngày phát hành: 05/05/2021
Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 38,600 đồng/cổ phiếu.