Báo cáo cập nhật IMP - GIỮ

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: IMP
Ngày phát hành: 20/04/2020

Dịch Covid 19 sẽ tác động tích cực đến doanh nghiệp Dược trong ngắn hạn, nhất là những doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh, hạ sốt như IMP. Ngoài ra, nhà máy IMP4 kỳ vọng sẽ đạt xét duyệt tiêu chuẩn EU-GMP và bắt đầu hoạt động trong Q2/2020. Do đó, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của IMP trong năm 2020 đạt 1,750 tỷ đồng (+23.2% YoY). Với chính sách dự trữ nguyên vật liệu sản xuất hợp lý, chúng tôi kỳ vọng IMP có thể cải thiện biên lãi gộp trong năm 2020, với giả định biên lãi gộp đạt 38%. Từ đó, chúng tôi ước tính LNST của IMP đạt 209 tỷ đồng (+28.4% YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu IMP khoảng 55,000 đồng/cổ phiếu (+8.3% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị GIỮ cổ phiếu này.