VHM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 90,300 đồng/ cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: VHM
Ngày phát hành: 06/06/2022

Chúng tôi điều chỉnh giảm 16% giá mục tiêu từ 107,000 về 90,300 đồng/CP. Lợi nhuận sau thuế dự phóng giai đoạn 2022-2023 điều chỉnh giảm bình quân 6% và tăng chiết khấu thị trường lên 12% để phản ánh lo ngại về rủi ro chu kỳ ngành bất động sản. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho rằng rủi ro đối với Vinhomes bao gồm chi phí vật liệu xây dựng tăng giá, và những thay đổi chính sách bất động sản của chính phủ nếu có trong tương lai.