VSC : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Tích lũy

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: VSC
Ngày phát hành: 02/07/2020
Cùng với sự phục hồi tâm lý của nhà đầu tư khi Covid-19 dường như được ngăn chặn thành công tại Việt Nam, giá cổ phiếu đã tăng hơn 40% từ mức thấp (so với 28% của VN Index). Điều này khiến mức định giá hiện tại, FY20F/FY21F P/E là 6,8x/6,3x, ít hấp dẫn hơn trên cơ sở thu nhập trong tương lai dài hạn dự báo chịu nhiều ảnh hưởng từ Covid-19, các tranh chấp thương mại chưa được giải quyết và đặc biệt là rủi ro cạnh tranh từ cảng nước sâu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu VSC.