BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,200 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PSI
Doanh nghiệp liên quan: BSR
Ngày phát hành: 12/10/2021
8 tháng đầu năm 2021, doanh thu BSR đạt 60,805 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ đạt 4.13 triệu tấn: 1) đơn giá tiêu thụ trung bình tăng 21% trong 8 tháng 2021 so với đơn giá cả năm 2020 do giá dầu tăng mạnh liên tục thời gian qua; 2) tháng 7 và 8 chỉ đạt doanh thu bình quân chưa đến 6,000 tỷ/tháng do diễn biến dịch phức tạp.