Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 9T 2019

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 25/10/2019

MIRAE đánh giá tích cực cho triển vọng trung dài hạn của GAS khi PVN tập trung vào khai thác các dự án khí mới từ 2019 trở đi. Mức giá hợp lý cho GAS ở mức 109.800 đ/cp, cao hơn 7,1% so với mức gia đóng cửa ngày 25/10/2019 là 102.500 đ/cp