TCB – Báo cáo ngắn [MUA +20.3%] Nắm bắt thời kỳ tăng trưởng mới

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: TCB
Ngày phát hành: 10/03/2021

LN ròng 4Q20 của TCB đạt 3.95 nghìn tỷ (+30.5% n/n và +28% q/q), vượt ~23% dự phóng của chúng tôi nhờ chi phí dự phòng rủi ro tốt hơn dự kiến. Cả năm 2020, LN ròng và TOI của TCB đạt lần lượt 12.3 nghìn tỷ và 27 nghìn tỷ, tăng tương ứng 22% n/n và 28% n/n. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA và nâng mức giá MT của TCB lên 47,000 đồng dựa trên các giả định tích cực hơn liên quan đến tăng trưởng tín dụng, NIM, chi phí tín dụng và tăng trưởng thu nhập ngoài lãi.