Thị trường văn phòng TP HCM 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn báo cáo: SAVILLS
Doanh nghiệp liên quan: HCM
Ngày phát hành: 05/07/2021

Sự chuyển dịch nguồn cung ra ngoài khu vực trung tâm tiếp tục diễn ra khi nguồn cung ngoài trung tâm tăng 22% theo năm, trong khi nguồn cung khu vực trung tâm chỉ tăng 1% theo năm. Công suất cho thuê trung bình 90%, tăng 1 điểm phần trăm theo quý và giá thuê ổn định ở mức 31 USD/m2 /tháng. So với cùng kỳ năm trước, công suất cho thuê trung bình giảm -4 điểm phần trăm. Lượng tiêu thụ quý II đạt 30,600m2 và đạt 68,600m2 trong 6 tháng đầu năm 2021, chủ yếu đến từ các dự án Hạng B gia nhập trong thời gian gần đây.