Báo cáo thị trường Văn phòng và Nhà ở TP. HCM quý III

Nguồn báo cáo: SAVILLS
Doanh nghiệp liên quan: HCM
Ngày phát hành: 09/10/2021
Trong Q3/2021, nguồn cung duy trì ổn định theo quý và tăng 1% theo năm đạt hơn 1.5 triệu m2 sau khi một dự án trung tâm thương mại và một dự án khối đế tham gia vào thị trường. Các dự án mới cung cấp gần 11,000 m2 tại Tân Phú và Bình Thạnh làm tăng nguồn cung khu vực ngoài trung tâm 1% theo năm. Các dự án dự kiến vào thị trường trong Q4 có thể bị trì hoãn do nhu cầu tăng chậm. Tuy nhiên, nguồn cung tương lai đến 2024 cung cấp 381,000 m2 từ 23 dự án dự kiến vẫn vào thị trường đúng tiến độ.