BID: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 49,150 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 29/06/2023
BID ghi nhận tổng doanh thu tăng nhẹ 10.1%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng ấn tượng 53.3% svck trong Q1/23. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ ghi nhận tăng trưởng khoảng 20% - 30% giai đoạn 2023 -24 khi ngân hàng hạ nhiệt dần trong việc trích lập chi phí dự phòng. Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 49,150 đồng/cp.