DRC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,600 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-DRC
Ngày phát hành: 02/08/2021
Chúng tôi khuyến nghị NẮM GiỮ đối với cổ phiếu DRC trên cơ sở (i) nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, (ii) Nhà máy Radial GĐ1 không còn trích khấu hao từ 2021, và (iii) nhu cầu tiêu thụ xe trong nước tăng trở lại nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước.