MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,350 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 13/07/2022
MBB có chất lượng hoạt động vượt trội, nhưng chỉ đang giao dịch ở mức tương ứng với P/B 2022E là 1,2x, thấp hơn so với trung vị ngành là 1,3x. Vì thế, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA đối với MBB.