HPG : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 08/10/2019
Do đó, chúng tôi định giá cổ phiếu của HPG ở mức 28,000 đồng vào cuối năm 2020. Duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG