VPB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá hợp lý 72,500 đồng/cp

Nguồn báo cáo: CSI
Doanh nghiệp liên quan: VPB
Ngày phát hành: 31/08/2021

CSI dự báo LNTT năm 2021 của VPB đạt 17,385 tỷ (+33.5% YoY) và LNTT năm 2022 đạt mức 20,175 tỷ (+16.1% YoY). Do đó với mức P/B hợp lý theo CSI đánh giá là 2.3x lần, CSI đưa ra giá mục tiêu trong 12 tháng là 72,500 đồng và đưa khuyến nghị KHẢ QUAN (OUTPERFORM) với VPB.