PNJ: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 81,496 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 06/04/2023
PNJ kết thúc năm 2022 với kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, chúng tôi đưa ra dự phóng thận trọng hơn cho năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù tập khách hàng của PNJ không phải là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Khuyến nghị GIỮ. Giá mục tiêu 81.496 đ/cp.