Khuyến nghị mua PTB với giá mục tiêu 12 tháng khoảng 61.200 đồng/CP

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-PTB
Ngày phát hành: 05/09/2020
Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài với giá mục tiêu 12 tháng là 61.200 đồng trong bối cảnh ngành gỗ Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ (i) hưởng lợi từ CTTM Mỹ - Trung, trong đó Mỹ áp thuế 25% đối với các sản phẩm gỗ từ TQ, và (ii) cơ hội thâm nhập sâu vào các thị trường trong khối CPTPP & EU sau khi các Hiệp định CPTPP, EVFTA và VPA/FLEGT có hiệu lực.