Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT - Khuyến nghị MUA

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan: FPT
Ngày phát hành: 16/11/2019

BSC tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu FPT với mức giá là 75,300 đồng/cp trong báo cáo trước (+26.5% so với mức giá đóng cửa ngày 11/11/2019) cho mục tiêu cuối năm 2020.