Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 16/11/2019

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu PNJ vào khoảng 96,925 đồng/cổ phiếu, cao hơn +14% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này