MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 59,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: MWG-C
Ngày phát hành: 03/03/2024
Quan điểm của chúng tôi về mảng bán lẻ điện tử tương đồng với quan điểm của BLĐ… Chúng tôi dự báo công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu và đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong năm 2024E. Nhưng chúng tôi kỳ vọng doanh thu trên mỗi cửa hàng TGDĐ/ ĐMX trong năm 2024 sẽ cải thiện so với mức nền thấp của năm 2023. … Nhưng dự báo của chúng tôi về tốc độ mở mới của BHX lại thận trọng hơn so với kế hoạch của BLĐ. Do đó, có khả năng MWG sẽ vượt dự báo của chúng tôi và chúng tôi sẽ rất hoan nghênh khi điều này diễn ra. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 59.300 đồng/ cổ phiếu. Tương ứng với mức sinh lời trong 12 tháng là +28%. Để xem chi tiết, vui lòng đọc báo cáo khuyến nghị lần đầu của chúng tôi được xuất bản vào ngày 24/01.