VEA: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 56,464 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: VEA
Ngày phát hành: 08/06/2022

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với VEA với giá mục tiêu không đổi là 56.464 đồng/cp (Upside: 21%). Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch ở mức P/E là 8,6x (giữa năm 2023) và 8,5x (năm 2023), dựa trên dự báo hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi ưa thích VEA về triển vọng phục hồi mạnh mẽ và khả năng hưởng lợi từ câu chuyện dài hạn của thị trường ô tô đang bùng nổ ở Việt Nam. Việc chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chính duy trì là yếu tố thay đổi cục diện đối với cổ phiếu VEA, trong khi đó cổ tức tiền mặt bền vững thu hút các nhà đầu tư phòng thủ.