GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 136,100 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 22/08/2022
Trong nửa đầu năm đầu tiên kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 54.3 nghìn tỷ đồng (+35% YoY) và LNST cũng đạt 8.6 nghìn tỷ đồng (+98% YoY), đạt gần một nửa so với dự báo của chúng tôi. Đây là mức tăng trưởng phi thường trong bối cảnh sự thắt chặt nguồn cung trên thế giới vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.