GAS: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 118,301 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 13/10/2022
Sử dụng phương pháp định giá FCFF, chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL cho Q4/2022 và OUTPERFORM trong năm 2023, với giá mục tiêu lần lượt là 118.301 VNĐ/cp (upside 9,5%) và 127.987 VNĐ/cp (upside 18,5%).