Báo cáo cập nhật KQKD HT1 - Khuyến nghị TRUNG LẬP

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: HT1
Ngày phát hành: 25/10/2019

Sử dụng EV/EBITDA trung bình là 4.5 và P/E là 9.5, chúng tôi định giá cổ phiếu HT1 ở mức 17,100 đồng vào cuối năm 2020. Bao gồm 1,200 đồng cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến là 10.9% tại thị giá 16,500 đồng. Khuyến nghị TRUNG LẬP.