HT1 - Báo cáo ngắn - KQKD 4Q19 giữ ở mức cao

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: HT1
Ngày phát hành: 21/01/2020
Nhìn chung, KQKD 4Q2019 phù hợp với Báo cáo Ước tính KQKD 4Q2019 của chúng tôi nên chúng tôi dự kiến sẽ không có những thay đổi trọng yếu cho dự báo về Hà Tiên 1 trong năm 2020