HPG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 20,950 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 03/04/2023
Mặc dù là doanh nghiệp đầu ngành có năng lực dự báo triển vọng thị trường vật liệu xây dựng khá sát với thực tế, HPG vẫn không thể tránh lỗ ròng trong hai quý tiêu cực nhất của ngành thép vừa qua. Chúng tôi cho rằng KQKD thời gian qua không chỉ phản ánh tác động của thị trường thế giới và trong nước lên hoạt động sản xuất – bán hàng của HPG, mà còn cho thấy tính linh động và khả năng thích nghi của chính sách điều hành doanh nghiệp, cụ thể là chính sách mua hàng, tồn kho và huy động công suất sản xuất. Trong những quý tới, HPG sẽ gặp những thách thức nhất định trong việc tăng tốc độ tiêu thụ, giảm giá thành sản xuất và đầu cơ-phòng hộ giá nguyên liệu. Chúng tôi duy trì nhận định rằng giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua, nhưng tốc độ phục hồi của thị trường Bất động sản – Xây dựng sẽ chưa thể sớm mang lại cải thiện toàn diện cho các doanh nghiệp thép. Định giá FCFF và P/B của cổ phiếu HPG được tính toán ở mức 20.950 đồng/CP dựa trên giá đóng cửa ngày 03/04/2023. Với KQKD của năm 2022, nhiều khả năng HPG sẽ không chia cổ tức tiền mặt trong năm nay. Vì vậy, chúng tôi đưa ra quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu HPG, đồng thời khuyến nghị Nhà đầu tư ưa thích cổ phiếu HPG và cổ phiếu thép nói chung theo dõi kỹ công suất sản xuất và sản lượng bán hàng của các doanh nghiệp này để đánh giá đúng khả năng phục hồi lợi nhuận và tìm điểm mua cổ phiếu hợp lý cho dài hạn.