GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 102,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 13/04/2023
Kết quả kinh doanh Quý 4/2022 của PVGas tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu năm 2022 cao nhất kể từ khi thành lập. Chúng tôi cho rằng triển vọng dài hạn của PVGas sẽ vẫn tích cực.