GAS: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 102,500 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 31/08/2021

MIRAE duy trì giá mục tiêu của GAS ở mức 102,500 đ/cp. So với giá đóng cửa ngày 27/08/2021, giá mục tiêu đang cao hơn 17.8%, do đó MIRAE giữ nguyên khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng với cổ phiếu GAS.